KDC Chợ Long Trường

từ 17-22 triệu/m2

Gò Cát

từ 22 - 25 triêu/m2

ĐỊA CHỈ: Gò Cát, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh