Tuyển dụng

Trưởng nhóm kinh doanh

Chúng tôi cần bạn, những người nhiều kinh nghiệm trong môi trường bất động sản, có năng lực và tầm nhìn.

Nhân viên kinh doanh

Bạn là những người trẻ, có đam mê và nhiệt huyết trong công việc. Bạn mong muốn có một công việc có nhiều bước tiến.